[1]
KostyraK., „Jak wyrwać się z nostalgii [dot. P. Włodek: Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro”], SSP, t. 14, nr 2, s. 239-252, grudz. 2019.