[1]
ObremskiK., „Dramatyczna «sytuacja liryczna». Juliana Przybosia Z Tat”r, SSP, t. 14, nr 2, s. 267-277, grudz. 2019.