Więcek-GiglaA. Rewolucje Mieczysława Szczuki. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 16, nr 2, Oct. 2020, s. 1-10, doi:10.31261/SSP.2020.16.01.