DrongL. „Ograniczanie Irlandii. Badania (po)nad Granicami I Literatura Rozbiorow”a. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 17, nr 1, Mar. 2021, s. 1-16, doi:10.31261/SSP.2021.17.01.