HermanA. „365 Drzew. Transmedialny Performans Ekofeministyczn”y. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 19, nr 1, June 2022, s. 1-13, doi:10.31261/SSP.2022.19.09.