StabryłaS. Metafora Późnego Rzymu. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 5, nr 1-2, Dec. 2014, s. 255-60, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3351.