MarcinkowskiG. Doświadczenie Szoku Walter Benjamin I Trauma Nowoczesności. Śląskie Studia Polonistyczne, T. 12, nr 2, Dec. 2018, s. 9-23, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8795.