KałużaA. „Niewspółmierność Transmedialne Zbliżenia Materii Medium (Antoni Tàpies, Jean Dubuffet, Jeff Wall”). Śląskie Studia Polonistyczne, T. 12, nr 2, Dec. 2018, s. 97-17, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8800.