JaniakK. Wiersze (wybór). Śląskie Studia Polonistyczne, T. 14, nr 2, Dec. 2019, s. 153-5, doi:10.31261/SSP.2019.14.09.