Drong, Leszek. „Ograniczanie Irlandii. Badania (po)nad Granicami I Literatura Rozbiorow”a. Śląskie Studia Polonistyczne 17, no. 1 (marzec 8, 2021): 1-16. Udostępniono listopad 30, 2022. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/11616.