Marcinkowski, Grzegorz. Doświadczenie Szoku Walter Benjamin I Trauma Nowoczesności. Śląskie Studia Polonistyczne 12, no. 2 (grudzień 28, 2018): 9-23. Udostępniono grudzień 4, 2022. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8795.