Markowska, Helena. Historia Splątana Przypadek Historii Literatury Polskiej Feliksa Bentkowskiego. Śląskie Studia Polonistyczne 12, no. 2 (grudzień 28, 2018): 221-245. Udostępniono grudzień 4, 2022. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/8807.