Tom 18 Nr 2 (2021): Mury. Prezentacje: Tomasz BąkFigura murów oraz zogniskowane wokół niej naukowe i artystyczne napięcia wyznaczają pole dociekań autorek i autorów, których szkice znalazły się w kolejnym numerze „Śląskich Studiów Polonistycznych”.  Spektrum oglądu problemu jest szerokie i rozciąga się od badań nad materialnością, historycznością i politycznością realnie istniejących murów oraz ich artystycznego funkcjonowania (mur berliński, mur Stoczni Gdańskiej, mury szanghajskich domów) aż po metaforyczne ujęcia punktów granicznych czy punktów oporu. Bohaterem działu Prezentacje jest Tomasz Bąk, którego wierszom towarzyszą rozmowa oraz artykuły analizujące twórczość poety w kilku perspektywach: językowej, socjologicznej i performatywnej. Numer dopełnia dział Varia, gdzie zamieszczone zostały teksty poświęcone ekonomii literatury, specyfice źródeł w języku jidysz oraz metakrytycznej refleksji osnutej wokół opowieści o trzydziestoleciu polskiej literatury najnowszej.


Rozprawy i artykuły

Prezentacje

Varia