Tom 1 Nr 1 (2011): Inne życie historii (w literaturze). Prezentacje: Darek FoksRozprawy zamieszczone w dziale głównym czasopisma koncentrują się wokół tematu Inne życie historii (w literaturze). Autorzy rozpraw przyglądają się takim zagadnieniom, jak alternatywne historie, kontrfaktyczne symulacje przyszłości, dokumentacyjne możliwości komiksu, fenomeny powrotu do historii. Ich ogólny zakres badawczy sytuuje się na przecięciu rozważań dotyczących tradycyjnej historiografii i opisu historii jako podlegającej interpretacji oraz prawom narracyjno-literackim. Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Darek Foks. Oprócz fragmentów jego twórczości znalazły się w tym dziale także: rozmowa o pisarstwie Darka Foksa oraz artykuł komentujący jego twórczość. Ponadto w tomie wyróżniono część Archiwalia (gdzie znalazło się opracowanie Cenzura a powieści Teodora Parnickiego), oraz działy: Recenzje i omówienia (tu m.in. recenzje Ciał Sienkiewicza Ryszarda Koziołka i Życia na miarę literatury Michała Pawła Markowskiego) oraz Kronika.


Rozprawy i artykuły

Paweł Tomczok
35-44
Prezentacje.

Archiwalia

Omówienia i polemiki

Ewa Kosowska, Zdzisława Mokranowska
245-252
Józef Olejniczak
261-266
Adam Dziadek
267-273
Kronika

Prezentacje