Tom 2 Nr 1-2 (2012): Słowacki po dwustu latach. Prezentacje: Andrzej BartRozprawy zamieszczone w dziale głównym tomu dotyczą twórczości i biografii Juliusza Słowackiego. Przedmiotem analiz i interpretacji, dokonywanych z nowej perspektywy badawczej, stają się m.in. relacje Juliusza Słowackiego z Zygmuntem Krasińskim, a także związki poety z towianizmem. Odczytane na nowo zostają takie romantyczne dzieła, jak Król-DuchMazepaBeatrix Cenci. Bohaterem części zatytułowanej Prezentacje jest Andrzej Bart. W dziale zamieszczono rozmowę z autorem Rewersu oraz dwa szkice komentujące jego pisarstwo. Ponadto tom zawiera Recenzje i omówienia (tu m.in. recenzje Feministycznej krytyki literackiej Krystyny Kłosińskiej, książki Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata Tadeusza Sławka) oraz Kronikę.


Rozprawy i artykuły

Prezentacje.

Omówienia i polemiki

Zbigniew Kadłubek
271-274
Katarzyna Szopa
291-296
Anna Kazimiera Folta-Rusin
297-305
Adam Dziadek
315-322
Kronika

Mariola Jarczykowa, Maria Barłowska
329-330
Prezentacje