Tom 5 Nr 1-2 (2014): Ekonomie literatury - Historie literatury. Prezentacje: Justyna BargielskaNumer poświęcony jest ekonomiom i historiom literatury. W części dotyczącej ekonomii przyglądamy się przedstawieniom Zagłady, szaleństwu, psychoanalizie, związkom marksizmu i egzystencjalizmu oraz celebryctwu pisarzy. W części odnoszącej się do historii literatury zastanawiamy się między innymi nad możliwościami wskrzeszenia dzieła literackiego, opisujemy szanse małych kanonów literackich oraz analizujemy tożsamość historyka literatury.

W dziale Prezentacje przedstawiamy twórczość Justyny Bargielskiej. Oprócz wywiadu z autorką można tu znaleźć także jej wykład wygłoszony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Całość dopełniają dwa szkice interpretacyjne.

Ponadto niniejszy numer „Śląskich Studiów Polonistycznych” zawiera stałe działy, do których należą: Recenzje i omówieniaVaria oraz Kronika


Dział główny

Józef Olejniczak
101-108
Prezentacje

Marta Koronkiewicz
201-215
Recenzje i omówienia

Wojciech Śmieja
219-228
Krzysztof Kłosiński
229-240
Marek Zaleski
241-246
Krzysztof Uniłowski
247-253
Stanisław Stabryła
255-260
Mirosław Gołuński
261-268
Wojciech Rusinek
269-282
Varia

Michał Noszczyk
309-316
Kronika