Tom 8 Nr 1-2 (2016): Męskie sprawy. Prezentacje: Marta SyrwidW dziale głównym czasopisma noszącym tytuł Męskie sprawy przedmiotem zainteresowania są między innymi przemiany męskości w kontekście kulturowych przeobrażeń. Szczegółowe analizy poświęcone są obrazom męskości w literaturze po 1945 roku, męskim figurom w powieści Ferdydurke Gombrowicza (projekt krytyki analnej), tematowi ojcostwa w polskiej poezji autorów piszących po 1990 roku oraz końcu męskości na przykładzie cyklu powieści Sapkowskiego Wiedźmin. Bohaterką działu Prezentacje jest Marta Syrwid, polska prozaiczka, autorka między innymi powieści Bogactwo. W dziale zamieszczono komentarze krytyczne, wywiad z autorką oraz jej opowiadanie. Numer uzupełniają stałe działy: Recenzje i omówieniaVaria oraz Kronika.


Rozprawy i artykuły

Grzegorz Olszański
201-217
Prezentacje.

Marta Syrwid
233-235
Omówienia i polemiki

Varia

Kronika

Prezentacje