Tom 7 Nr 2 (2015): Ojciec, nasz bliźni. Prezentacje: Edward PasewiczZasadniczą część tego numeru poświęcamy ojcowskiej figurze. Autorzy artykułów zamieszczonych w dziale głównym przyglądają się tej figurze w rozmaitych kontekstach: psychoanalitycznym, politycznym, religijnym, postsekularnym, filozoficznym. Interesują się między innymi genezą sumienia powstającego w relacji z ojcem oraz konsekwencjami osłabienia ojcowskiej pozycji. Na rozmaite sposoby omawiają kryzys tradycyjnych wzorów męskości oraz modyfikacje wyobrażeń dotyczących ojcostwa, braterstwa, synostwa. Figury ojcowskie wkomponowane zostają także w problemy rewolucji i tyranobójstwa. Przedmiotem egzemplifikacji stają się teksty literackie (między innymi Sienkiewicza, Schulza, Orzeszkowej, Macha, Kafki, Wata, Karpowicza) oraz filozoficzne (między innymi Hegla, Agambena, Schmitta). Dział Prezentacje zawiera teksty komentujące poetycką twórczość Edwarda Pasewicza, wywiad z autorem oraz jego wiersze. Numer uzupełniają stałe działy: VariaRecenzje i omówienia oraz Kronika.


Rozprawy i artykuły

Piotr Graczyk
155-164
Maciej A. Sosnowski
165-177
Didier Eribon; Wojciech Śmieja (Tłumacz)
179-189
Prezentacje.

Edward Pasewicz
217-220
Omówienia i polemiki

Varia

Kronika

Prezentacje