Tom 6 Nr 1 (2015): Pojedynki. Prezentacje: Sylwia ChutnikNumer „Śląskich Studiów Polonistycznych” w zasadniczej części poświęcony jest krytycznym i literacko-historycznym sporom. Autorzy artykułów w dziale głównym zatytułowanym Pojedynki opisują konfliktowe i polemiczne sytuacje między krytykami, poetami, satyrykami i pisarzami. Bohaterami artykułów są między innymi Jakub Wujek, Hieronim Morsztyn, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Kazimierz Wyka i Ludwik Fryde. Dział Prezentacje zawiera teksty komentujące twórczość Sylwii Chutnik, wywiad z autorką Kieszonkowego atlasu kobiet, fragment jej najnowszej powieści Jolanta oraz wykład o mieście, wygłoszony przez Chutnik na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Numer uzupełniają stałe działy: Varia, w których piszemy o twórczości Magdaleny Tulli; Recenzje i omówienia (zawierające m. in. krytyczne analizy Geopoetyki Anny Kronenberg, korespondencji Jerzego Giedroycia i Teodora Parnickiego; oraz Kronika.


Rozprawy i artykuły

Prezentacje.

Sylwia Chutnik
155-161
Omówienia i polemiki

Varia

Kronika

Prezentacje