Tom 14 Nr 2 (2019): Lektury staropolskie. Prezentacje: Kamila JaniakW dziale głównym autorzy przyglądają się kategorii nowości i potrzebie eksperymentowania z nieoczywistej, staropolskiej perspektywy. Piszą m. in. o architekturze fraszek Jana Kochanowskiego, interpretowaniu utworów Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, problemie swobody w imitacji oraz o eksperymencie w poezji późnego baroku. W Prezentacjach zamieszczamy wiersze Kamili Janiak, wywiad z poetką oraz artykuły komentujące jej poezję. W dziale Archiwalia drukujemy listy Teodora i Eleonory Parnickich do rodziny Banasiów (ze wstępem i opracowaniem Piotra Gorlińskiego-Kucika). Całość dopełniają działy Omówienia i polemiki oraz Varia.


Rozprawy i artykuły

Prezentacje.

Prezentacje

Archiwalia

Omówienia i polemiki

Varia

Kronika