Wyreżyserować lekcję. Nauczyciel jako aktor, reżyser i mistrz


Abstrakt

The article’s aim is to compare the specificity of two theoretically quite remote professions — that of a film director and a teachers. The analysis of differences and convergence points of the said jobs is to capture and particularise the potential of their mutual inspiration. What constitutes the exemplary material around which the presented research revolves are: the elements of the school didactic-upbringing process, work with film crew, and producing and theatrical play. Significant reference points for the analysis were the greatest role models in the field of pedagogics and film directing.


Słowa kluczowe

teacher; film director; didactics; film; theatre

Banach C.: Nauczyciel. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3. Red. T. Pilch. Warszawa 2004.

Biernacka A.: Sposoby angażowania uczniów w proces dydaktyczny, czyli o planowaniu. W: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty. Red. A. Janus‑Sitarz. Kraków 2005.

Błoński przekorny. Dziennik. Wywiady. Oprac. M. Zaczyński. Kraków 2011.

Bortnowski S.: Przewodnik po sztuce uczenia literatury. Warszawa 2005.

Buchcic E.: Czynniki warunkujące profesjonalizm nauczyciela. „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2016, nr 2 (t. 25).

Dąbrowski A.: Wpływ emocji na poznawanie. „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2012, nr 3 (83).

Dormus K.: O „duszy nauczycielstwa” w świetle wspomnień gimnazjalistów galicyjskich. W: Wychowawca, nauczyciel, mistrz. O potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty. Red. B. Jędrychowska. Wrocław 2017.

Dziecko w świecie współdziałania. Red. B. Dymara. Kraków 2001.

Gliński R.: Między słowem a obrazem. Z notatnika reżysera. „Images” 2011, nr 15—16 (vol. 8).

Grzegorzewska M.: Listy do młodego nauczyciela. Warszawa 1947.

Grzegorzewska M.: Listy do młodego nauczyciela. Warszawa 1996.

Hübner Z.: Sztuka reżyserii. Warszawa 1982.

Janowski A.: Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa 1995.

Kleinbaum N.H.: Stowarzyszenie umarłych poetów. Poznań 2012.

Klemensiewicz Z.: Sposoby wprowadzenia, opracowania i utrwalenia nowego materiału. W: Wybór prac z metodyki nauczania języka polskiego. Red. B. Wieczorkiewicz. Warszawa 1964.

Kot S.: Historia wychowania. Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII. Warszawa 1996.

Kozłowski J.: Analiza i ocena pracy nauczyciela. Warszawa 1966.

Mikiewicz P.: Nauczyciel jako istotny aktor społecznego świata szkoły. W: Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli. Red. P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak‑Dziemianowicz. Wrocław 2008.

Nowakowski J.: Moment twórczy w nauczaniu literatury. „Dydaktyka Literatury” 1982, t. 5.

Opalski J.: Rozmowy o Konradzie Swinarskim i „Hamlecie”. Kraków 1988.

Rusek M.: Kwestia stylu. Refleksje o tożsamości polonisty i stylach nauczania. W: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty. Red. A. Janus‑Sitarz. Kraków 2005.

Stowarzyszenie umarłych poetów (Dead Poets Society). Reż. P. Weir. USA 1989.

Szczerba J.: 28 ran Sharon Tate. „Gazeta Wyborcza” z 7.10.2009.

Szuman S.: Talent pedagogiczny. W: Osobowość nauczyciela. Red. W. Okoń. Warszawa 1962.

Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 2001.

Wróblewski J.: Reżyserzy. Inowrocław 2013.

Źródła internetowe

Ciosek J.: Geniusz i demon. Bezwzględny. Tyran. Wrażliwiec. Jerzy Jarocki. „Polska Gazeta Krakowska” 2018, nr 238. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/265422,druk.html [data dostępu: 20.01.2020].

Górna M.: Czekacie na nowego Tarantino? Ten facet z wypożyczalni VHS zmienił kino. I wielu próbuje go naśladować. „Gazeta Wyborcza” z 16.08.2019. https://wyborcza.pl/7,101707,25081465,byc-jak-quentin-tarantino-czyli-kto-tu-kopiuje-kogo-jak-facet.html [data dostępu: 13.01.2020].

Kempisty M., Szelc J.: Jagoda Szelc: „Ludzie boją się, że im kradnę rozkosz”. https://www.filmawka.pl/jagoda-szelc/ [data dostępu: 20.01.2020].

Makowska J., Knittel T.: Roman Polański. Rozmowy poszczególne. https://ninateka.pl/film/roman-polanski-cz1 [data dostępu: 5.01.2020].

Nyc I., Niedek A.: Tyran kina. „Wprost” 2009, nr 52/1405. https://www.wprost.pl/tygodnik/182305/Tyran-kina.html [data dostępu: 13.01.2020].

Wajda Making, Jerzy Radziwiłowicz // Wajda Making odc. 2. https://www.youtube.com/watch?v=dtrVVRCXlzY [data dostępu: 20.12.2019].

Wielki słownik języka polskiego. Red. P. Żmigrodzki. https://www.wsjp.pl/ [data dostępu: 3.01.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-06


ŁukowiczM. (2020). Wyreżyserować lekcję. Nauczyciel jako aktor, reżyser i mistrz. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 29, 71-85. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2020.29.05

Michał Łukowicz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8697-935X