(1)
KoziołkiewiczE. Tokarczuk Dla Wszystkich. Adaptacja Tekstu Prozatorskiego Do Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego Na Niższych Poziomach Zaawansowania. ZTiPDJP 2021, 30, 45-63.