KoziołkiewiczE. (2021). Tokarczuk dla wszystkich. Adaptacja tekstu prozatorskiego do nauczania języka polskiego jako obcego na niższych poziomach zaawansowania. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 45-63. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.04