ŠtěpáníkS. (2021). Związek między reformą założeń, procesu i rezultatów nauczania języka czeskiego. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 99-115. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.07