JanovecL. (2021). Koncept SPRAVEDLNOST v českém jazykovém obrazu světa studentů bohemistiky [Pojęcie SPRAWIEDLIWOŚCI w czeskim językowym obrazie świata wśród studentów bohemistyki]. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 137-148. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.09