StrejčkováL. (2021). Transformace učiva slovotvorby, A-didaktické situace [Transformacja materiału słowotwórczego. Sytuacje dydaktyczne]. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, 169-183. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.11