KoziołkiewiczE. Tokarczuk dla wszystkich. Adaptacja tekstu prozatorskiego do nauczania języka polskiego jako obcego na niższych poziomach zaawansowania. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, v. 30, p. 45-63, 25 nov. 2021.