ŠtěpáníkS. Związek między reformą założeń, procesu i rezultatów nauczania języka czeskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, v. 30, p. 99-115, 25 nov. 2021.