JanovecL. Koncept SPRAVEDLNOST v českém jazykovém obrazu světa studentů bohemistiky [Pojęcie SPRAWIEDLIWOŚCI w czeskim językowym obrazie świata wśród studentów bohemistyki]. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, v. 30, p. 137-148, 21 dez. 2021.