StrejčkováL. Transformace učiva slovotvorby, A-didaktické situace [Transformacja materiału słowotwórczego. Sytuacje dydaktyczne]. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, v. 30, p. 169-183, 21 dez. 2021.