Janovec, Ladislav. 2021. Koncept SPRAVEDLNOST V českém Jazykovém Obrazu Světa Studentů Bohemistiky [Pojęcie SPRAWIEDLIWOŚCI W Czeskim Językowym Obrazie świata Wśród Studentów Bohemistyki]. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 30 (grudzień), 137-48. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.09.