Strejčková, Lucie. 2021. „Transformace Učiva Slovotvorby, A-Didaktické Situace [Transformacja Materiału Słowotwórczego. Sytuacje Dydaktyczne”]. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 30 (grudzień), 169-83. https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.11.