StrejčkováL. (2021) „Transformace učiva slovotvorby, A-didaktické situace [Transformacja materiału słowotwórczego. Sytuacje dydaktyczne”], Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 30, s. 169-183. doi: 10.31261/TPDJP.2021.30.11.