[1]
KoziołkiewiczE., „Tokarczuk dla wszystkich. Adaptacja tekstu prozatorskiego do nauczania języka polskiego jako obcego na niższych poziomach zaawansowani”a, ZTiPDJP, t. 30, s. 45-63, lis. 2021.