[1]
JanovecL., Koncept SPRAVEDLNOST v českém jazykovém obrazu světa studentů bohemistiky [Pojęcie SPRAWIEDLIWOŚCI w czeskim językowym obrazie świata wśród studentów bohemistyki], ZTiPDJP, t. 30, s. 137-148, grudz. 2021.