[1]
StrejčkováL., „Transformace učiva slovotvorby, A-didaktické situace [Transformacja materiału słowotwórczego. Sytuacje dydaktyczne”], ZTiPDJP, t. 30, s. 169-183, grudz. 2021.