KoziołkiewiczE. „Tokarczuk Dla Wszystkich. Adaptacja Tekstu Prozatorskiego Do Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego Na Niższych Poziomach Zaawansowani”a. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 30, Nov. 2021, s. 45-63, doi:10.31261/TPDJP.2021.30.04.