JanovecL. Koncept SPRAVEDLNOST V českém Jazykovém Obrazu Světa Studentů Bohemistiky [Pojęcie SPRAWIEDLIWOŚCI W Czeskim Językowym Obrazie świata Wśród Studentów Bohemistyki]. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 30, Dec. 2021, s. 137-48, doi:10.31261/TPDJP.2021.30.09.