StrejčkováL. „Transformace Učiva Slovotvorby, A-Didaktické Situace [Transformacja Materiału Słowotwórczego. Sytuacje Dydaktyczne”]. Z Teorii I Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 30, Dec. 2021, s. 169-83, doi:10.31261/TPDJP.2021.30.11.