Janovec, Ladislav. Koncept SPRAVEDLNOST V českém Jazykovém Obrazu Světa Studentů Bohemistiky [Pojęcie SPRAWIEDLIWOŚCI W Czeskim Językowym Obrazie świata Wśród Studentów Bohemistyki]. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 30 (grudzień 21, 2021): 137-148. Udostępniono marzec 26, 2023. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/article/view/12878.