Strejčková, Lucie. „Transformace Učiva Slovotvorby, A-Didaktické Situace [Transformacja Materiału Słowotwórczego. Sytuacje Dydaktyczne”]. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 30 (grudzień 21, 2021): 169-183. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/article/view/12880.