1.
Strejčková L. Transformace učiva slovotvorby, A-didaktické situace [Transformacja materiału słowotwórczego. Sytuacje dydaktyczne]. ZTiPDJP [Internet]. 21grudz.2021 [cytowane 27wrz.2022];30:169-83. Available from: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/TPDJP/article/view/12880