Zaproszenie

2020-12-19

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje  materiały do tomu 17 (22), 2022.  Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 15 czerwca 2021 roku.