Bronisław Knothe (1881—1950) Nauczyciel, społecznik, polityk


Abstrakt

Bronisław Knothe do czasu, kiedy wybrany został posłem w 1922 roku, pracował jako nauczyciel w Skierniewicach, Łodzi i Sosnowcu. Większą część swojego życia poświęcił działalności społecznej, politycznej i publicystycznej. Aktywność ta pozwalała mu stać się autorytetem dla każdej lokalnej społeczności, w której przebywał. W trakcie okupacji niemieckiej zaangażowany był w konspirację oraz pomoc materialną dla potrzebujących.


Słowa kluczowe

Bronisław Knothe; Łódź; społecznik; Sosnowiec; Narodowe Zjednoczenie Ludowe; poseł; Ruszcza

Antoni Ksawery Sotkiewicz biskup sandomierski 1826—1901. Zarys monograficzny. Oprac. P. Kubicki. Sandomierz 1931.
Bełcikowski J.: Charakterystyki i programy stronnictw politycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1923.
Czosnowski S.: Unia międzyparlamentarna. Jej powstanie, organizacja i działalność. Wilno 1926.
Dzwonkowski W., Mościcki H.: Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919—1927. Warszawa 1928.
Gondek E.: Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897—1918. Katowice 1992.
Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. J.M. Majchrowski, współpr. G. Mazur, K. Stepan. Warszawa 1994.
Horbatowski K.: Prawica narodowa w Zagłębiu Dąbrowskim 1918—1939. W: Zagłębie Dąbrowskie w II Rzeczypospolitej (1918—1939). Red. J. Walczak. Sosnowiec 2005.
Jaros J.: Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914—1945. Katowice— Kraków 1969.
Kozłowski C.: Działalność polityczna Koła Międzypartyjnego w latach 1915—1918. Warszawa 1967.
Kubicki P.: Żywe słowo na ambonie i poza amboną. Praca poświęcona ks. kanonikowi Rajmundowi Mateuszczykowi dziekanowi i proboszczowi w Słupi Nowej pod św. Krzyżem ku uczczeniu jego złotych godów kapłańskich. T. 1. Sandomierz 1937.
Mroczko M.: Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921—1924. Powstanie i działalność. Gdańsk 1977.
Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Bolesława Prusa. Oprac. F. Janus. Skierniewice 1938.
Polski słownik biograficzny. T. 13. Wrocław 1967—1968.
Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919—1939. Słownik biograficzny. T. 3: K—Ł. Red. G. Mazur. Warszawa 2005.
Przemsza‑Zieliński J.: Historia Zagłębia Dąbrowskiego. Sosnowiec 2006.
Rzepeccy T.W.: Sejm i Senat 1922—1927. Poznań 1923.
Słownik biograficzny księży diecezji sandomierskiej XIX—XX w. T. 2. Sandomierz 2015.
Stawiszyńska A.: Łódź w czasach I wojny światowej. Oświęcim 2016.
Stawiszyńska A.: Odczyty jako forma działalności łódzkiego oddziału PTK w latach I wojny światowej. „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja” 2016, z. 17 (I).
Strzałkowski J.: Leksykon uczniów i nauczycieli Gimnazjum Zgromadzenia Kupców w Łodzi 1898— 1939. Łódź 2010.
Szaflik J.R.: Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926—1931. Łódź 1970.
Wachowska B.: Obchody krajowe 125. rocznicy Konstytucji 3 maja. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1991, t. 41, s. 151—211.
Wanatowicz M.: Ku niepodległej. Społeczeństwo Sosnowca w okresie odradzania się państwa polskiego. W: „Rocznik Sosnowiecki”. Red. M.W. Wanatowicz. Sosnowiec 1993.
Wapiński R.: Narodowa Demokracja 1893—1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej. Warszawa 1980.
Więckowski J.W.: Podobwód Armii Krajowej Osiek ,,Dąb”. Staszów—Kraków 2004.
Zieliński W.: Stosunek partii politycznych Zagłębia Dąbrowskiego do powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. W: Ziemia będzińska. Przeszłość, teraźniejszość, kultura. Będzin 1970.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Fortoński, T. (2019). Bronisław Knothe (1881—1950) Nauczyciel, społecznik, polityk. Wieki Stare I Nowe, 14(19), 229-245. https://doi.org/10.31261/WSN.2019.19.14

Tomasz Fortoński 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8426-2475