(1)
WSNR. Strona Tytułowa I Spis Treści. WSN 2021, 16, 1-4.