[1]
WSNR., Strona tytułowa i spis treści, WSN, t. 16, nr 21, s. 1-4, grudz. 2021.