Kontakt

ZOOPHILOLOGICA.
Polish Journal of Animal Studies

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii w Sosnowcu
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski
41-200 Sosnowiec
ul Grota Roweckiego 5
III piętro, gabinet 4.10

redakcja.zoophilologica@us.edu.pl


Główna osoba do kontaktu

Magdalena Malinowska
dr
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski

Wsparcie techniczne

Dominika Pieczka