Zespół redakcyjnyKolegium Redakcyjne

Redaktor naczelna
JUSTYNA TYMIENIECKA-SUCHANEK 
dr hab.
Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Email: justyna.tymieniecka@poczta.fm
Tel. + 48 600-113-257

Zastępca redaktor naczelnej
ALINA MITEK-DZIEMBA
dr
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
E-mails: greyhaired@interia.pl; alina.mitek-dziemba@us.edu.pl

Pierwsza sekretarz
MAGDALENA MALINOWSKA
dr 
Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
E-mails: magdalena.malinowska.us@gmail.com; magdalena.malinowska@us.edu.pl

Druga sekretarz / redaktorka techniczna ds. serwisu OJS: 
DOMINIKA PIECZKA 
mgr
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, Politechnika Śląska
E-mails: nika.pieczka@gmail.com; dominika.pieczka@polsl.pl

 

Redaktorzy działów naukowych

Ekokrytyka
BEATA MYTYCH-FORAJTER
dr hab.
Zakład Teorii Literatury, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Email: beata.mytych-forajter@us.edu.pl

Etyka praw zwierząt
DARIUSZ GZYRA 
dr
Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Email: d.gzyra@gmail.com

Filozofia i bioetyka
DOMINIKA DZWONKOWSKA 
dr
Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Email: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Historia
JACEK KUREK
dr
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska
Muzeum w Chorzowie
Email: budzenie@interia.pl

Językoznawstwo
TOMASZ NOWAK 
dr hab.
Zakład Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski
Email: tomasz.nowak@us.edu.pl

Kulturoznawstwo
DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA 
dr hab. 
Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, 
Uniwersytet Śląski
Email: dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

Literaturoznawstwo
MIROSŁAWA MICHALSKA-SUCHANEK 
dr hab.
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski
Email: miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl

Nauki biologiczne
PIOTR SKUBAŁA 
prof. dr hab.
Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Email: piotr.skubala@us.edu.pl

Sztuka
MAREK GŁOWACKI 
dr
Zakład Rysunku, Instytut Sztuki w Cieszynie, Uniwersytet Śląski 
Email: marek.glowacki@us.edu.pl

Redaktorzy językowi

DŻULIETTA MARKUSIK – mgr, native speaker, redaktor tekstów rosyjskich
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski
Email: d.markusik@interia.pl

ALINA MITEK-DZIEMBA – dr, redaktor tekstów polskich
Katedra Literatury Porównawczej, Uniwersytet Śląski
Email: greyhaired@interia.pl

DAVID SCHAUFFLER – dr, native speaker, redaktor tekstów angielskich
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Email: david.schauffler@us.edu.pl

Redaktorzy zagraniczni

LAURA KLINE (Wayne State University, USA) - klinela@comcast.net
OKSANA TIMOFIEJEWA (European University at St. Petersburg / Institute of Philosophy of Russian Academy of Science, Rosja) - oxana_san@yahoo.com

 

Rada Naukowa

Andrzej Bereszyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Piotr Czerwiński (Uniwersytet Śląski)
Ewa Domańska (UAM/Department of Anthropology Stanford University, USA)
Andrzej Elżanowski (Kolegium „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski)
Paweł Gusin (Uniwersytet Wrocławski)
John W.M. Jagt (Natuurhistorisch Musem Maastricht, Holandia)
Elena Jagt-Yazykova (Uniwersytet Opolski/Saint Petersburg State University, Rosja)
Andrzej Kiepas (Uniwersytet Śląski)
Dominique Lestel (Ecole normale supérieure de Paris, Francja)
Ramona Malita (West University of Timisoara, Rumunia)
Eric W.A. Mulder (Natura Docet Wonderryck Twente Denekamp, Holandia)
Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski)
Małgorzata Quinkenstein (Zentrum für Historische Forschung PAN, Niemcy)
Inna Shved (Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. Пушкіна, Białoruś)
Alfia Smirnowa (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)
Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Uniwersytet Śląski) – przewodnicząca
Krzysztof Ziarek (Department of Comparative Literature University at Buffalo, USA)
Joanna Żylińska (Department of Media and Communications Goldsmiths, University of London, Anglia)