Od RedakcjiAbstrakt

Czasopismo naukowe – rocznik internetowy – „Zoophilologica. Polish Journal of  Animal Studies” ma na celu interdyscyplinarne badania nad  znaczeniami, jakie przypisuje się zwierzętom. Sposób uzgadniania tej wiedzy oraz rekonstrukcja nowoczesnych obszarów węzłowych dla  myślenia o  świecie zwierząt i  ludzi wiążą się z  potrzebą wytworzenia środowiska wymiany treści niemieszczących się w  ramach jednej dziedziny. Czasopismo to  ma stanowić forum wypowiedzi zarówno dla teoretyków i historyków kultury, jak i  specjalistów z zakresu zoologii i historii nauki. Jedną z  hipotez założycielskich czasopisma jest przekonanie, że perspektywa studiów nad zwierzętami (animal studies) pozwala na bezpośrednie powiązanie dyskusji światopoglądowych ze zmianami kulturowymi w relacji ludzie – zwierzęta. Poświadczają to już opracowane badania anglojęzyczne, a niniejsze czasopismo postawiło sobie za cel rekonstrukcję relacji ludzi i zwierząt w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych obszarach kulturowych. Zaproponowana perspektywa ma w  kolejnych publikacjach odsłonić niedostrzegane dotąd przemiany wzorów kultury i moralności, które są obecne w  najnowszych dyskusjach ekologicznie zorientowanej humanistyki i jej wersji„post”.Opublikowane : 2015-12-23


ZoophilologicaR. (2015). Od Redakcji. Zoophilologica, (1), 7. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4712

Readakcja Zoophilologica  justyna.tymieniecka-suchanek@us.edu.pl
Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Grota Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec  Polska