Zwierzęce, jakiego nie maAbstrakt

The text constitutes an attempt to discuss the idea of the “animal” itself, which is an empty set. Following Jacques Derrida’s line of thought, we remain surprised, asking what links the elephant with the ant or the echidna with the hedgehog. The only benefit of the concept of the “animal” lies in revealing the way in which humans try to extricate themselves from the net designed by them for “animals,” but ultimately end up wrapping it tightly about themselves. The question about the socalled “animal” constitutes part of the battle over language that seems to have forgotten that it was born from the relation with animals; however, it preserves this knowledge not in the scientific jargon, but in those of its registers which allow people to talk about the individual relation not with the “animal,” but with the concrete individual of a concrete species.


Słowa kluczowe

animal; human; generalization; difference; relation

Berger John. 1999. Po cóż patrzeć na zwierzęta? W O patrzeniu. Przeł. S. Sikora. Warszawa: Fundacja Aletheia 1999.

Braidotti Rosi. 2014. Po człowieku. Przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk. Przedmowa J. Bednarek. Warszawa: PWN.

Derrida Jacques. 2006. L’animal que donc je suis. Etablie par M.-L. Mallet. Paris: Éditions Galilée.

Elżanowski Andrzej. 2015. „O podmiotach nieosobowych i osobowych”. Znak 5: 14−18.

Ginzburg Carl. 1980. „Signe, traces, pistes. Racines d’un paradigme d’indice”. le debat 6: 3−44.

Pawlikowski Jan Gwalbert. 2010. Kultura a natura i inne manifesty ekologiczne. Łódź: Obywatel Stowarzyszenie "Obywatele-Obywatelom".

Pratt Mary Louise. 2011. Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja. Przeł. E. E. Nowakowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przemoc wobec zwierząt. Jacques Derrida w rozmowie z Élisabeth Roudinesco”. 2015. Znak 5: 34−43.

Siergiej Piotr. 2013. „Pożytki z różnorodności”. 2013. Tygodnik Powszechny 34: 33.

Smagowicz Krzysztof. 2004. Mantichora. Etymologicznego słownik nazw zwierząt. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wilson Edward Osborne. 1999. Różnorodność życia. Przeł. J. Weiner. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.


Opublikowane : 2015-12-23


Mytych-ForajterB. (2015). Zwierzęce, jakiego nie ma. Zoophilologica, (1), 37-43. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4807

Beata Mytych-Forajter 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0588-2087

Beata Mytych-Forajter – dr hab., adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, autorka książek: Poetyka i  łowy. O idei dawnego polowania w  literaturze polskiej XIX wieku (Katowice 2004), Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i  interpretacje (Katowice 2010), Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki (Katowice 2014), współautorka pracy Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury (Katowice 2013) oraz przekładu rozprawy François Soulages’a Estetyka fotografii. Strata i  zysk (Kraków 2007).